ศิลปินแกรมมี่ “มีนตรา – อิสร์” พรีเซ็นเตอร์รณรงค์อุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เนื่องในวันคนพิการ ประจำปี 2563”

ศิลปินแกรมมี่  มีนตรา – อินทิรา โมราเลส  และอิสร์ – อิสรพงศ์  ดอกยอ  ได้รับเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   ให้เป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์เนื่องในวันคนพิการ  ครั้งที่  52 ประจำปี  2563  ในหัวข้อ  “คนพิการ  ชีวิตวิถีใหม่  ใต้ร่มพระบารมี”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พระบรมราชินี  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  และเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์และสนุกสนานร่วมกัน  มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ  โดยกำหนดจัดงาน  ในวันเสาร์ที่  7 – วันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  (Hall 5)

ในฐานะพรีเซ็นเตอร์  ศิลปินทั้งสองได้ถ่ายภาพนิ่งเพื่อจัดทำโปสเตอร์  และถ่ายสปอตโทรทัศน์  เพื่อเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานวันคนพิการ  ครั้งที่ 52  ประจำปี  2563  และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา  ดอกไม้ประดิษฐ์โดยฝีมือคนพิการ  ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นชื่อดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ

มีนตรา – อินทิรา  โมราเลส  เปิดเผยว่า

“รู้สึกยินดีมากค่ะ  ที่ทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติเป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์วันคนพิการในปีนี้  เพราะการให้  คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนสามารถทำได้  โดยการร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา  ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ  จัดทำโดยคนพิการ  รายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา  สามารถหาซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ”

อิสร์ – อิสรพงศ์  ดอกยอ  เปิดเผยว่า

“ขอเชิญชวนผู้สนใจ  ร่วมกิจกรรมงานวันผู้พิการ  ครั้งที่ 52  ในวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน2563  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  (Hall 5)  มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับ”