อิสร์ – มิกซ์ แบบอย่างของคนรุ่นใหม่ เตรียมเข้ารับรางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่น

เรียกว่าเป็นศิลปินแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ นอกจากมีความสามารถรอบด้านทั้งร้องเพลง และการแสดง ยังได้รับคัดเลือกจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   เข้ารับพระราชทานรางวัลเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2565 สำหรับ อิสร์ – อิสรพงศ์  ดอกยอ รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี 2564 และ มิกซ์ – สหภาพ  วงศ์ราษฎร์ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม โดยมีกำหนดเข้ารับพระราชทานรางวัล   ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย  เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์