กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่กันน้ำได้และถุงมือยางที่ใช้เก็บขยะให้กับเจ้าหน้าที่กวาดถนนและเก็บขยะ 5,000 คนใน 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ

คลื่นวิทยุ กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่กันน้ำได้และถุงมือยางที่ใช้เก็บขยะให้กับเจ้าหน้าที่กวาดถนนและเก็บขยะ 5,000 คนใน 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ เพื่อใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่และเป็นการป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค ลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 และทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยได้รับบริจาคผ่านโครงการ GREEN WAVE SAVE STREET HEROES                  (กรีนเวฟ เซฟ สตรีท ฮีโร่ส์) โดยมี ดีเจอั๋น ภูวนาท คุนผลิน / ดีเจแคน อติรุจ กิตติพัฒนะ และนางสาวเก็จชญา จันทสดิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บริษัท เอไทม์ มีเดีย จำกัด เป็นตัวแทนมอบให้กับกรุงเทพมหานคร โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม , นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และนางสุธิศา พรเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารไอราวัตพัฒนา  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันก่อน