ดีเจกรีนเวฟ แท็กทีมส่งเสียงแทนความห่วงใย ถึงพี่น้องคนตาบอด รู้วิธีเอาตัวรอดจาก โควิด-19

ถึงสถานการณ์จะหนักหนา แต่เราจะจับมือผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ขอส่งพลังใจดีๆให้พี่น้องคนตาบอดผ่านการอ่านหนังสือเสียง ส่งต่อข้อมูลวิธีปฏิบัติและดูแลตัวเองให้ลดโอกาสเสี่ยงติด โควิด-19  ผ่านบริการสายด่วน 1414 เพื่อให้พี่น้องคนตาบอด ได้เรียนรู้และรอดวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

นำทีมโดย ดีเจอ้อย นภาพร , ดีเจเป้ วิศวะ, ดีเจแคน อติรุจ  และต๊อก สุทินาถ ผู้ประกาศข่าว ที่ขมีขมันเข้าห้องอัด เพื่ออ่านหนังสือเสียงที่เป็นข้อมูลความรู้ พร้อมวิธีดูแลตัวเองให้ลดความเสี่ยงในการติด           โควิด-19  โดยเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เหล่าดีเจกรีนเวฟได้ช่วยกันอ่านครั้งนี้ จะถูกนำไปทำเป็น หนังสือเสียงผ่านทางสายด่วน 1414  ของมูลนิธิคนตาบอดไทย  เพื่อให้พี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศ  ที่เข้ารับบริการสายด่วน 1414 ได้รับข่าวสารความรู้และข้อมูลข่าวที่ถูกต้องผ่านระบบหนังสือเสียงเดซี่ผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติต่อไป

ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่หากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมแรงดูแลตัวเองและส่วนรวมให้ดีที่สุด เชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน