มิตรผล เติมความหวาน เคียงข้างผู้ประกอบการไทยรอบที่ 2 แจกผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผลฟรี 9,000 ชุด เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไร ให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงไม่คลี่คลายมานานกว่า 2 ปี ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบรุนแรงในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ถูกล็อคดาวน์เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมโรค

กลุ่มมิตรผล ตระหนักถึงความยากลำบากของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร เบเกอรี และเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องรัดเข็มขัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงปรับวิธีการบริหารจัดการธุรกิจที่ต้องลดต้นทุนเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ “มิตรผล เติมความหวาน เคียงข้างผู้ประกอบการไทย” เพื่อย้ำจุดยืนในความมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้าง และร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประกอบการไทยสามารถกลับมาเดินหน้าต่อได้อีกครั้ง โดยแจกชุดผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผลให้นำไปใช้ได้ฟรี 3,000 ชุด / สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 9,000 ชุด ระหว่างวันที่ 18 ต.ค. 2564 –  7 พ.ย. 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) ซึ่งชุดผลิตภัณฑ์ที่จะแจกในแต่ละสัปดาห์ ประกอบด้วย

สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 18 ต.ค. 2564 – 24 ต.ค. 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แจกฟรี ชุดน้ำเชื่อมเข้มข้นมิตรผลขนาด 800 มล. จำนวน 12 ถุง  มูลค่า 480 บาทต่อชุด จำนวน 3,000 ชุด

สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 25 ต.ค. 2564 – 31 ต.ค.2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แจกฟรี ชุดน้ำตาลทรายแดงสำหรับเบเกอรีมิตรผล ขนาด 1 กก. จำนวน 4 ถุง, น้ำตาลเบเกอรีมิตรผล ขนาด 1 กก. จำนวน 4 ถุง และ น้ำตาลไอซิ่งมิตรผล ขนาด 900 กรัม จำนวน 4 ถุง มูลค่า 508 บาทต่อชุด จำนวน 3,000 ชุด

สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 1 พ.ย. 2564 – 7 พ.ย. 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แจกฟรี ชุดน้ำตาลอ้อยธรรมชาติมิตรผล ขนาด 1 กก. จำนวน 10 ถุง และน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวมิตรผล ขนาด 1 กก. จำนวน 5 ถุง มูลค่า 510 บาทต่อชุด จำนวน 3,000 ชุด

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง LINE @mitrpholsugar หรือ โทร Call Center
02-030-9600 เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Call Center 02-030-9600 เวลา 08.30 น.-17.30 น.

********************************************

*เงื่อนไข

  1. ท่านที่ต้องการชุดสินค้าที่ทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดเตรียมไว้จะต้องติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง LINE @mitrpholsugar หรือ โทร Call center ที่เบอร์ 02-030-9600 เวลา 30 น. –  17.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 18 ต.ค. 2564 – 24 ต.ค. 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แจกฟรี ชุดน้ำเชื่อมเข้มข้นมิตรผลขนาด 800 มล.จำนวน 12 ถุง  มูลค่า 480 บาทต่อชุด จำนวน 3,000 ชุด

สัปดาห์ที่ 2 : วันที่ 25 ต.ค.2564 – 31 ต.ค.2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แจกฟรี ชุดน้ำตาลทรายแดงสำหรับเบเกอรีมิตรผล ขนาด 1 กก. จำนวน 4 ถุง ,น้ำตาลเบเกอรีมิตรผล ขนาด 1 กก. จำนวน 4 ถุง และ น้ำตาลไอซิ่งมิตรผล ขนาด 900 กรัม จำนวน 4 ถุง มูลค่า 508 บาทต่อชุด ต่อจำนวน 3,000 ชุด

สัปดาห์ที่ 3 : วันที่ 1 พ.ย.2564 – 7 พ.ย.2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แจกฟรี ชุดน้ำตาลอ้อยธรรมชาติมิตรผล ขนาด 1 กก. จำนวน 10 ถุง และ น้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวมิตรผล ขนาด 1 กก. จำนวน 5 ถุง มูลค่า 510 บาทต่อชุด ต่อจำนวน 3,000 ชุด

  1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด ตลอดโครงการมิตรผลเติมความหวาน เคียงข้างผู้ประกอบการไทย โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  2. ทางบริษัทฯ บริการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทย โดยใช้บริการผู้ขนส่งที่ทางบริษัทฯ จัดหา
  3. ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 5 – 10 วัน หลังจากวันที่ท่านได้รับการยืนยันสิทธิ์จากบริษัทฯ
  4. ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Call Center เบอร์โทร 02-030-9600 เวลา 30 น.-17.30 น.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ หรือทำการยุติกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ขอให้ถือคำสั่งตัดสินชี้ขาดของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นที่สิ้นสุด