“ความยินดีจากการกระทำที่ชั่วร้ายมักอยู่ได้ไม่นานหรอก” 21-22 นี้ เต็มอิ่มไปกับ“ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์”

เสาร์ที่ 21 และ วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคมนี้ เวลา 18.00 น. (หลังเคารพธงชาติ)  ห้ามพลาดกับซีรีส์แห่งสยามแผ่นดินโดย หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล (คุณชายอดัม) “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดอะซีรีส์” ภาคองค์ประกันหงสา

“ความยินดีจากการกระทำที่ชั่วร้ายมักอยู่ได้ไม่นานหรอก” เมื่อทรงเป็นที่รักใคร่ของ พระเจ้าหงสาวดี บุเรงนอง ทั้งพระปรีชาสามารถด้านพิชัยยุทธ ทั้งยังองอาจกล้าหาญ ทำให้ผู้คนรอบข้างเกิดความผูกจิตริษยา จนนำมาซึ่งภัยอันตรายต่อองค์ดำ (สมเด็จพระนเรศวร) ซึ่งมีพระชนมายุเพียง ๙ ชันษา