“บุ๊กโกะ-ธนัชพันธ์” ร่วมตัดสิน “พจนศิลป์ ปี 4” “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาชาติให้ยั่งยืน”

บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) และ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมแสดงความสามารถ ทางด้านวาทศิลป์ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า “เพื่อสังคม”  ด้วยการประกวดพูดในหัวข้อ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาชาติให้ยั่งยืน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ “พจนศิลป์” พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ารวม 200,000 บาท

โดยล่าสุดได้มีการตัดสินรอบสุดท้าย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยร้อยยิ้ม ของความสนุกสนาน โดยนางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ, นางสาวณัฏฐณิชา หทัยพัฒน์โภคินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองอันดับ 1, นายปรัชญา นางรัก จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รางวัลรองอันดับ 2, นายวะยุห์ คงอ่อน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายวัชรินทร์ ทวีโชติ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชย ปิดท้ายด้วยรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นายสถานุ คำทอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี งานนี้คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วิราพร จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ คุณกัลยา โลหิตคุปต์ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ สำนักธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จากอสมท ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล, สิทธิชัย แก้วจินดา, สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์, ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล คณะกรรมการ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน