เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอรับบริจาคโลหิต แก้ปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิตสู้วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เล็งเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในสภาวะขาดแคลนโลหิตในทุกกรุ๊ปเลือด ช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ที่ส่งผลให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลง ทำให้ภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมถึงต้องใช้รองรับผู้ป่วยในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ที่มีการเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีความต้องการโลหิตมากกว่าช่วงเวลาปกติ จึงได้ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมขอรับบริจาคโลหิตเพื่อให้โลหิตสำรองในคงคลังมีปริมาณโลหิตเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งการรับบริจาคโลหิตประจำปี 2564 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีนี้ โดยมีผู้บริหาร พนักงานในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้อง M Passion ชั้น 14 อาคารอเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมขอรับบริจาคโลหิตในปีนี้อีก 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้อง M Passion ชั้น 14 อาคารอเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน จึงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็น “ผู้ให้” ร่วมทำความดีที่มีคุณค่า ด้วยการให้โอกาสตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเอง ด้วยการร่วมทำบุญบริจาคโลหิต