“กลุ่มเซ็นทรัล” ส่งมอบโลหิต 20 ล้าน ซีซี ประจำปี 2562-2563 ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ” นับเป็นธุรกิจค้าปลีกแห่งแรกที่สนับสนุนพื้นที่จุดบริการโลหิตอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอด 30 ปี ส่งมอบโลหิตแก่สภากาชาดไทยฯ ไปแล้วรวมกว่า 140 ล้าน ซีซี

กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ จัดพิธีส่งมอบโลหิต 20 ล้าน ซีซี ให้กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประจำปี 2562-2563 ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ” สะท้อนจุดยืนความเป็นผู้นำแห่งการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าแห่งแรกที่ให้การสนับสนุนพื้นที่รับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา โดยได้ส่งมอบโลหิตให้แก่ สภากาชาดฯ ไปแล้วมากกว่า 140 ล้าน ซีซี

ล่าสุดได้จัดพิธีส่งมอบโลหิตอีก 20,456,020 ซีซี ที่ได้รับจากพนักงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคโลหิตในช่วงปี พ.ศ. 2562-2563 โดยตั้งเป้าหมายส่งมอบโลหิตปีละ 10 ล้าน ซีซี ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย, ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบโลหิตจากกลุ่มเซ็นทรัล โอกาสนี้ได้เชิญชวนพนักงานให้เข้าร่วมบริจาคโลหิต พร้อมมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับพนักงานที่บริจาคโลหิตตั้งแต่ 30 ครั้งขึ้นไป โดยมีเซเลบริตี้ อาทิ ปัทมวดี เสนาณรงค์, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ และ รัญจิรา คงสวัสดิ์ ร่วมพิธี

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพื่อให้มีเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงได้เพิ่มความถี่ในการรับบริจาคของแต่ละจุด จากเปิดจุดรับบริจาคทุกๆ 3 เดือน เพิ่มเป็นเดือนละ 1 ครั้งหรือมากกว่า และสามารถปรับเพิ่มความถี่ได้ตามที่สภากาชาดไทยขอสนับสนุน ซึ่งจะช่วยทำให้มีปริมาณโลหิตที่สม่ำเสมอ และมีโลหิตคงคลังเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และขอขอบคุณพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือทุกคนที่ร่วมเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของบริษัทและสังคม สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มเซ็นทรัลที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้าน สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวเสริมว่า กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ได้ระดมการบริจาคโลหิตแล้วรวมเป็นจำนวนมากกว่า 140 ล้าน ซีซี เป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาในพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ได้มีการเปิดจุดรับบริจาคเคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 153 ครั้ง และได้ขับเคลื่อนการรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผนเปิดพื้นที่รองรับการบริจาคโลหิตเพิ่มเติมจาก 37 สาขา เพิ่มเป็น 44 สาขาในปี 2564 ทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมบริจาคโลหิตตลอดทั้งปี

สมชาย จงเลขา หนึ่งในพนักงานที่บริจาคเลือดมากที่สุดของกลุ่มเซ็นทรัลถึง 177 ครั้ง กล่าวว่า ตนเริ่มบริจาคเลือดมาตั้งแต่อายุ 30 ปี ที่ทำงานโรงแรมเซ็นทาราช่วงแรกๆ จะเป็นการบริจาคโลหิต 3 เดือนต่อครั้ง แต่ช่วง 10 ปีให้หลังเปลี่ยนมาเป็นบริจาคเกล็ดเลือดเนื่องจากทำได้บ่อยกว่าการบริจาคเลือดทั่วๆ ไป เพราะสามารถบริจาคได้ถี่กว่า เดือนละ 2 ครั้ง และใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จแล้ว จนวันนี้ตนบริจาคเกล็ดเลือดมาแล้ว 177 ครั้ง โดยในปีนี้ตั้งเป้าว่าจะบริจาคให้ครบ 200 ครั้ง การได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือต่อภาคสังคม ทำให้เราเกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเพราะสิ่งนี้เป็นการให้ที่ยั่งยืน และที่ผ่านมาได้เข้าพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต มาแล้ว 2 ครั้ง เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในชีวิต”

ฐิติพงศ์ ล้อประเสริฐ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวคราวของการขาดแคลนเลือดอยู่บ่อยๆ การที่องค์กรภาคเอกชนอย่างเซ็นทรัลได้รวบรวมพนักงานจากหน่วยธุรกิจต่างๆ ให้มาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคส่งมอบให้สภากาชาดไทย ถือว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพราะที่ทราบมาก็คือเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่เปิดจุดรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศมาตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว ยาวนานและต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่เพียงแต่พนักงานในศูนย์ฯ เท่านั้นที่จะได้รับความสะดวกแต่ประชาชนทั่วไปก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วย เพราะไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล

ทางด้าน ปัทมวดี เสนาณรงค์ กล่าวว่า เวลาเราไปเดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลสาขาต่างๆ เราก็มักจะเห็นว่ามีการเปิดจุดรับบริจาคโลหิต พอเราได้เห็นโครงการนี้แล้วยังรู้สึกขอบคุณแทนพนักงานและประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต เพราะจนถึงวันนี้ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ส่งมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทยมากถึง 140 ล้าน ซีซี แล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมาก เพราะเลือดแต่ละหยดได้ช่วยชีวิตคนไปไม่รู้เท่าไหร่ โครงการนี้จึงถือได้ว่าเป็นบุญกุศลที่ได้ช่วยเหลือและแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง จึงอยากให้ทางกลุ่มเซ็นทรัลดำเนินโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป เพราะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาสังคม

ตลอดเดือนเมษายน 2564 ได้กำหนดจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวม 17 แห่ง และเราจะมีการขับเคลื่อนการรับบริจาคอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยขอเชิญชวนพนักงานและประชาชน เข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ในวันที่ 7 เมษายน, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในวันที่ 12 เมษายน, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 14 เมษายน, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ในวันที่ 26 เมษายน และ เซ็นทรัลพลาซา บางนา ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และศูนย์อื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถติดตามข่าวสารตารางรับบริจาคโลหิตได้ทาง Facebook: CENTRAL THAM