แถลงการณ์กรณีการยื่นฟ้องดำเนินคดี บริษัท UGO Nutrition จำกัด

ตามที่ บริษัท UGO Nutrition จำกัด ได้มีประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ของ  “โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยไม่แจ้งถึงเหตุผลอันสมควรในการยุติบทบาทของศิลปิน และไม่ได้เป็นกรณีที่บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด และศิลปินผิดสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ซึ่งการที่บริษัท UGO Nutrition จำกัด ได้มีประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ ทำให้บริษัทฯ และศิลปินได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงนั้น

นับแต่ที่เกิดกรณีพาดพิงถึง “โอม-ภวัต” ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมิได้เป็นความผิดต่อกฎหมาย ทางบริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ก็มิได้เพิกเฉย แต่มีการเจรจาเงื่อนไข ตลอดจนมีการหาข้อตกลงร่วมกันกับตัวแทนบริษัท UGO Nutrition จำกัด มาโดยตลอดหลายครั้ง จนถึงวันก่อนที่ บริษัท UGO Nutrition จำกัด จะมีประกาศฉบับดังกล่าว

บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ขอเรียนว่า  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับบริษัทฯ และศิลปิน  รวมทั้งชื่อเสียง เกียรติคุณของบริษัทฯ  บริษัทฯ และศิลปินจำเป็นจะต้องพึ่งกระบวนการของศาลยุติธรรม เพื่อรักษาและสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์และบรรเทาความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทฯ และศิลปินต่อไป