“คุณกรกนก รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแฟชั่นแห่งปี2021”

คุณกรกนก สว่างรวมโชค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชู โกลบอล จำกัด ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ภาคธุรกิจแฟชั่น” โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ใน งานประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศแก่ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 และ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้