คนบันเทิงชื่นมื่น ! รับปริญญาไฮบริด จากรั้วสถาบันกันตนา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สถาบันกันตนา ได้จัดพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสถาบันกันตนาที่จัดงานพิธีประสาทปริญญาในรูปแบบไฮบริด ที่ผสมผสานระหว่างการ Onsite ของพิธีการ ในสตูดิโอที่กันตนาสตูดิโอ รัชดา และการ Online ของบัณฑิตสถาบันกันตนาที่เข้าร่วมงานทางโปรแกรมZoomdกันอย่างพร้อมเพรียง  โดยในปีนี้เป็นการจัดพิธีประสาทปริญญารวม 3ปีการศึกษาคือ 2561 , 2562 และ 2563 พร้อมกันทีเดียวเลย

และในปีนี้ สถาบันฯ ได้มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง ให้แก่ คุณธีระศักดิ์ พรหมเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มุมใหม่ จำกัด และผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์มากประสบการณ์ที่พิสูจน์ด้วยผลงานตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี จนทุกคนให้การยอมรับ ส่วนท่านที่สองคือ คุณสยมภู มุกดีพร้อม ผู้กำกับภาพที่มีผลงานเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์ระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างมาก มาย ทั้งยังรับได้การเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ประจำปี 2562 และท่านที่สาม คุณชูศักดิ์  สุธีรธรรม ผู้มีบทบาททั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในด้านละครวิทยุ ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์  ที่มากความสามารถในการแสดงละครวิทยุ  ผู้ควบคุมละครวิทยุของคณะกันตนาที่โด่งดังในอดีต  นักพากย์ภาพยนตร์ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์  ผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์มากมาย

และยังรวมถึง คุณปิยะรัฐ กัลย์จาฤก ผู้บริหารกันตนารุ่นใหม่ ก็ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง ในปีการศึกษา 2562 ด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะได้รับปริญญาแล้วก็ยังได้รับเกียรติบัตรทุนการศึกษาด้านวิทยานิพนธ์อีกด้วย  ภายหลังจากพิธีการเสร็จสิ้นลง คุณปิยะรัฐ ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกในวันแห่งความสำเร็จว่า “ตื่นเต้นดีครับ เพราะเป็นการรับปริญญาแบบออนไลน์ครั้งแรกในชีวิต ถึงจะเป็นแบบไฮบริด  แต่เต้ก็รู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  จากนี้ไปก็จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการทำวิทยานิพนธ์เรื่องการประยุกต์นาฏศิลป์ไทยในรายการแข่งขันเรียลลิตี้ ที่เคยทำมาในรายการ The Face Thailand , รายการ Drag Race Thailand มาต่อยอดความสำเร็จสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ ให้แก่วงการบันเทิงต่อไปในอนาคตครับ”