“แอน – เจมส์ – ฟรัง” ชวนทุกคนร่วมบุญใหญ่ส่งท้ายปี ลดการสูญเสีย ร่วมสร้างปาฎิหาริย์ต่อลมหายใจให้กับเด็ก ๆ

เนื่องด้วยในปีที่ผ่านมามีเด็กจำนวนมากในประเทศไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขณะเดียวกันเด็กอีกกว่า 2 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรง และเด็กอีกกว่า 23 ล้านคนทั่วโลกกำลังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะขาดวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงร่วมกับนักแสดงชื่อดัง แอน ทองประสม, เจมส์ – จิรายุ ตั้งศรีสุข และ ฟรัง – นรีกุล เกตุประภากร  ชวนคนไทยร่วมสร้างปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ ต่อลมหายใจให้กับเด็ก ๆ ในโครงการ Box of Life  เพื่อส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในแต่ละด้านไปยังเด็ก ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อลดการสูญเสียอย่างเร่งด่วน

ในปีนี้กล่อง Box of Life จะแบ่งเป็น 3 ประเภท สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตที่เด็ก ๆ กำลังเผชิญและความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย

  • กล่อง Box of Life สู้โควิด-19” บรรจุของจำเป็นเพื่อปกป้องเด็ก ๆ ในพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทย รวมถึงการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ โรงพยาบาล และชุมชนในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทย เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจโควิด-19 สำหรับเด็กและประชากรกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกผ่านโครงการ COVAX ด้วย
  • กล่อง “Box of Life ช่วยชีวิต” เพื่อจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาดที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำสะอาด รวมถึงการจัดส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตเด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรง และจัดส่งผ้าห่มให้เด็กที่ประสบภัยหนาวเนื่องจากหลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว
  • กล่อง “Box of Life วัคซีนเด็ก” ช่วยให้ยูนิเซฟสามารถส่งวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็นไปถึงเด็ก ๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ หัด และโปลิโอ ซึ่งวัคซีนเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องเด็ก ๆ โดยเฉพาะทารกและเด็กเล็กจากโรคร้ายและการเสียชีวิตที่ป้องกันได้

แอน ทองประสม เผยว่า “เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ โรคระบาด หรือการสู้รบ เด็กคือผู้ที่เปราะบางที่สุด แอนมองว่าเด็กมักเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ สุขอนามัย สุขภาพจิต การศึกษาหรือชีวิตความเป็นอยู่โดยรวม ดังนั้น เด็ก ๆ จึงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัย และสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก สำหรับโครงการ Box of Life ในปีนี้  ของที่อยู่ในกล่องล้วนเป็นสิ่งของที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของเด็ก ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งยูนิเซฟจะจัดส่งสิ่งของเหล่านั้นไปยังเด็ก ๆ ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากที่สุดและในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด แอนอยากเชิญชวนให้พวกเรามาช่วยกันสนับสนุนให้เด็ก ๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสที่สุดได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย และมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างดีที่สุดค่ะ”

กล่อง Box of Life แต่ละกล่องมีมูลค่ากล่องละ 799 บาท โดยผู้บริจาคที่สนับสนุน 2 กล่อง หรือ 1,598 บาท จะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์ (แบบเติมได้) และหากผู้บริจาคต้องการช่วยเหลือเด็ก ๆ ทุกด้าน สามารถสนับสนุนกล่อง “Box of Life แบบ Box Set” มูลค่า 2,999 บาท จะได้รับกระเป๋า Shopping ขนาดใหญ่ลายพี่หมีเท็ดดี้ บลู Limited Edition เป็นของที่ระลึก นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคแบบระบุจำนวนเงินตามต้องการได้

หากต้องการสนับสนุน Box of Life สามารถเข้าไปที่ www.unicef.or.th/boxoflife หรือค้นหาคำว่าUNICEF Box of Life” หรือ พิมพ์ BOX ส่งมาที่ 4712225 เพื่อบริจาค 100 บาท

นอกจากนี้ ในปีนี้โครงการ Box of Life จะมีการเปิดตัวรูปแบบใหม่ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Non Fungible Token (NFT) ซึ่งจะเป็นการจำลอง Box of Life เสมือนจริงด้วยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนซื้อขาย NFT อย่าง EAST NFT

ช่องทางการสนับสนุนกล่อง Box of Life

  1. ผ่านทางออนไลน์ www.unicef.or.th/boxoflife หรือค้นหา UNICEF Box of Life
  2. SMS: พิมพ์ BOX ส่ง SMS มาที่ 4712225 เพื่อบริจาค 100 บาท

ชมวิดีโอ Box of Life :   https://youtu.be/PjGI_urdtzE