TCCTA มอบรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2021 ให้กับสุดยอดคอนแทคเซ็นเตอร์ไทย ครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Event

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: Thai Contact Center Trade Association) จัดงานประกาศผลรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2021” ครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Event โดยมอบให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ของประเทศไทย ได้แก่ ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และระดับองค์กร ซึ่งเป็นการผลักดันการพัฒนาธุรกิจ ขับเคลื่อนบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค อันจะส่งผลให้บริการในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายศรัณย์ เวชสุภาพร นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: Thai Contact Center Trade Association) เผยว่า “การจัดงานมอบรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2021 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรูปแบบของ Virtual Event โดยมีการทำเวทีแบบสามมิติและมีเอฟเฟ็กต์ต่างๆ มากมาย ทำให้มีสีสันมากขึ้นกว่าการจัดงานแบบปกติ ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดงานคือการสนับสนุนและยกย่องบุคลากรในอาชีพการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากร ยกระดับการบริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ พร้อมรับประกันคุณภาพการบริการผ่านระบบโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ Contact Center”

“อย่างไรก็ตามอาชีพคอนแทคเซ็นเตอร์มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจบริการของประเทศเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรผู้ให้บริการกับกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการ โดยมีบทบาททั้งการนำเสนอสินค้าหรือบริการ และทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ส่งต่อกลับไปยังผู้ให้บริการ ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออาชีพคอนแทคเซ็นเตอร์เป็นอย่างมาก บริษัทหลายแห่งต้องมีการปรับแผนการทำงานอย่างกะทันหัน ไม่ว่าจะเป็นการให้พนักงานทำงานที่บ้าน สลับกันเข้าออฟฟิศ หรือเว้นระยะห่างบริเวณพื้นที่ทำงาน ส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างยากลำบาก ทางสมาคมฯ จึงขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปเพื่อเพิ่มศักยภาพคอนแทคเซ็นเตอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล” นายกสมาคมกล่าวเสริม

ในปีนี้ รางวัล TCCTA Contact Center Awards ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทองค์กร (Corporate) และประเภทบุคคล (Individual)

บริษัทที่ได้รับรางวัลประเภทองค์กร (Corporate) ได้แก่

 1. The Best Contact Center of the Year

– Roojai Co., Ltd. (< 100)

– DHL Express International (Thailand) Ltd. (> 100)

 1. 2. The Best Facilities Contact Center

– Prudential Life Assurance (Thailand) PCL (< 100)

– TDCX Thailand (> 100)

 1. 3. The Best Human Care Contact Center

– Brother Commercial (Thailand) Ltd. (< 100)

– Grabtaxi (Thailand) Co., Ltd. (> 100)

 1. 4. The Best Effective Technology Contact Center

– Roojai Co., Ltd. (< 100)

– Grabtaxi (Thailand) Co., Ltd. (> 100)

 1. 5. The Best Effective Software Contact Center

– Roojai Co., Ltd. (< 100)

– DHL Express International (Thailand) Ltd. (> 100)

6.The Best Work Flow Contact Center

– Roojai Co., Ltd. (< 100)

– DHL Express International (Thailand) Ltd. (> 100)

 1. 7. The Best Professional Management Contact Center

– Roojai Co., Ltd. (< 100)

– TDCX Thailand (> 100)

 1. 8. The Best Customer Satisfaciton Contact Center

– Roojai Co., Ltd. (< 100)

– DHL Express International (Thailand) Ltd (> 100)

 1. 9. The Best Social Media Contact Center

– Brother Commercial (Thailand) Ltd. (< 100)

– TDCX Thailand (> 100)

 1. 10. The Best Corporate Social Responsibility Contact Center

– Tel2Tell Co., Ltd. (< 100)

บริษัทที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคล (Individual) ได้แก่

 1. 1. ประเภท Agent

– คุณธวัชชัย วุฒิเมืองขวัญ ตำแหน่ง Tele-Service จาก Grabtaxi (Thailand)

– คุณอารีรัตน์ ดาวเรือง ตำแหน่ง Telesales จาก Roojai

 1. 2. ประเภท Manager

– คุณรัฐธิดา ศิริจรรยารักษ์ ตำแหน่ง Tele-Service จาก Grabtaxi (Thailand)

 1. 3. ประเภท Support

– คุณศักย์ภกฤษฎิ์ วิมะลิน ตำแหน่ง Quality Assurance Support จาก TDCX Thailand

– คุณเพ็ญนภา บุญทาวงศ์ ตำแหน่ง Social Media Customer Care จาก Siam Kubota Leasing

 1. 4. ประเภท Supervisor

– คุณภริมา จุธากรณ์ ตำแหน่ง Tele-Service จาก Grabtaxi (Thailand)

งานประกาศรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2021 จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายในงานมีแขกรับเชิญพิเศษจาก Amazon Connect มาร่วมพูดคุยในประเด็นเทคโนโลยีที่ใช้เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตัดสินเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยรางวัลนี้จะเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ไทย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับชมไลฟ์งานประกาศรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2021 ย้อนหลังได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Thai Contact Center Trade Association-TCCTA หรือ www.tccta.or.th