“ภูวิน” สุดปลื้ม!!! รับรางวัล “เยาวชนคนสร้างชาติ” สาขา “อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง” ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

ถือเป็นความปลื้มใจสุดๆ สำหรับ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตสังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนคนสร้างชาติ” สาขา “อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดง” ประจำปี 2564รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ เด็ก เยาวชน และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “เยาวชนคิดดี ทำดีมีคุณธรรม ส่งเสริมศาสนา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้