แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ตัวแทน Minus 20 เป็นตัวแทนมอบอาหารให้ทีมแพทย์และพยาบาล รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่ 9 พฤษภาคม เวลา 12.00 น.

แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ตัวแทนแบรนด์ Minus20 (ไมนัสทเวนตี้) ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งถือเป็นด่านหน้าที่เสียสละตัวเองในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ Covid-19 ขอเป็นตัวแทนส่งมอบอาหาร กว่า 100ชุด โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบ

โดย แอน สิเรียม ขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และขอบคุณที่ทำงานหนักเพื่อพวกเราทุกคน