ทีวี ธันเดอร์ มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) โดย “คุณภัทรภร วรรณภิญโญ” Chief Executive Officer, CEO ได้มอบหมายให้ “คุณศิริพร รติรัตนานนท์ “Chief Corporate Affair Officer & Company Secretary เป็นตัวแทนบริษัทมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร 10 กระสอบ ไข่ไก่3,000 ฟองและน้ำมันพืช 10ลัง เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19