ช่อง 3 ร่วมกับ มูนิธิครอบครัวข่าว รับมอบเงินสมทบทุน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนันสนุนโรงพยาบาล รักษาผู้ป่วย โควิด-19

ช่อง 3 โดย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว รับมอบเงินสมทบทุน จาก บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายพีระภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ เป็นจำนวน 100,000 บาท เพื่อเข้าบัญชี มูลนิธิครอบครัวข่าว ในโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19” พร้อมกันนี้ทาง บริษัท เคนยากุ ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภทรองเท้าคลุมถึงเข่า เพื่อนำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย จำนวน  95 คู่ ให้กับทางโรงพยาบาลราชวิถี โดยมี พญ.อารยา บุญยลีพรรณ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563