นิตยสารแพรว ฉลองครบรอบ 43 ปี จัดงาน Praew Charity 2022 “All For Love” วันที่ 9 -11 ก.ย. 65 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

ร่วมส่งต่อความรัก ความห่วงใย ไปพร้อมกันๆ … กับงาน แพรวแชริตี้ 2022 พบกับงานช้อปปิ้งการกุศลประจำปี การประมูลสินค้าแบรนด์เนมจากเซเลบริตี้ใจบุญ มินิคอนเสิร์ต และเซอร์ไพร์สสนุกๆ บนเวที จากศิลปินมากมาย เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ ผ่านโครงการแพรวแชริตี้ มอบให้กับ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยงานแพรวแชริตี้ เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยความตั้งใจเป็นสื่อกลางในการระดมทุนจากผู้อ่านที่มีจิตศรัทธา เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ยากไร้ สตรี เด็ก สัตว์ทุกข์ยากรวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการแพรวแชริตี้ได้มอบเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ 56 แห่ง เป็นยอดเงินบริจาคกว่า 47 ล้านบาท

ไม่เพียงเท่านั้น นิตยสารแพรว ได้จัดกิจกรรมออนไลน์การกุศล ประมูลกระบอกน้ำชิ้นพิเศษที่วาดโดย 34 หนุ่มฮ็อต ได้แก่ เป๊ก ผลิตโชค, มิว – ศุภศิษฏ์, ไบร์ท – วชิรวิชญ์, หยิ่น – อานันท์, วอร์ – วนรันต์, พร้อม – ราชภัทร, บอนซ์ – นดล, ซี – พฤกษ์, นุนิว – ชวรินทร์, ติวเตอร์ – กรภัทร์, ยิม – ปริญญากรณ์, เจฟ ซาเตอร์, ทะเล – สงวนดีกุล, บุ๋น – นพณัฐ, เปรม – วรุศ, จา – พชร, เฟริสท์ – ฉลองรัฐ, จอส – เวอาห์, เพิร์ธ ธนพนธ์, ปอนด์ – ณราวิชญ์, ภูวิน – ภูวินทร์, นีโอ – ตรัย, หลุยส์ – ธณวิน, เฟิร์ส – คณพันธ์, ข้าวตัง – ธนวัฒน์, จุง – อาเชน, ดัง – ณัฎฐ์ฐชัย, ฟอส – จิรัชพงศ์, บุ๊ค – กษิดิ์เดช. จิมมี่ – จิตรพล, ซี – ทวินันท์, และ ปอร์เช่ – เติร์ด – แจ๊คกี้ TRINITY

FcMuZrxaUAAROHK
FcMuZrwaUAALiYf
FcMuZrwagAE8cBb
FcMuZr5acAYbhbd
FcMvuPragAA7vEg
FcMvuPsacAA39ac
FcMvuPtaIAAc7bG
FcMvuPuaUAARqiK
FcNFt5JacAMcWP7
FcNA6gIagAAqwLY
FcNFt5KaIAAcIdj
FcNFt5YacAE82kF
FcNFt5UaUAEaMTQ
FcNG9O2aUAACGQp
FcRn_WeaAAAnPmv
FcRn_WeaQAMRUHV
FcRn_WpacAAGOZu
FcRnOd5aAAI-35Q
FcRn_WqakAAMGyw
FcRnOd-aMAM4AD9
FcRnOeBaAAA-OZE
FcRnOd-aUAAFjX3
FcRpKckagAIB5B2
FcRpKcsaAAAtYNs
FcRpKcnaMAEst3r
FcRpKcxaIAUhDtL
FcR2Z0iaQAAZNbz
FcRu5GkaUAAU7QV
FcRu5GlaUAAG-pW
FcRu5GmaMAAjzab
FcRu5GnaMAAi4-F
FcRwRR3aMAAY71s
FcRwRRpaUAA_ljI
FcRwRRqaMAAnsTV
FcRwRRzaAAAuFGp
FcSgft9aQAAnGWc
FcSSwAgacAASwf_
FcSSwAUaMAA1tZR
FcSSwAVaAAAvOPX
FcSSwAWaIAAvnQM
FcSTdEEaAAAnsED
FcSTdEMagAIWaVj
FcSTdEQaIAE_Obd
FcSVwDpaUAABjHH
FcSTdERaUAATL7O
FcSVwDracAIQe7r
FcSVwDraUAMdacC
FcSVwDraMAA7b-M
FcX4hUpacAEPyl7
FcX4hUracAEpop3
FcX4hUjaIAE9kuq
FcX4hUyagAAyPtr
FcX4kJhaIAARg2A
FcX4kJgaUAAfgrk
FcX4kMFaMAMfL49
FcXbd2waQAAlPuX
FcX4kMGaQAESpX0
FcXJ5QIakAArmhR
FcXJ5QNaAAAl0oA
FcXJ5QKaAAIQOMO
FcXJ5QFaAAAx7ks
FcXGG0caUAAN3M4
FcXGG0haUAAETfR
FcXGG0maIAEPbHV
FcXGG0zaMAIv0em
FcXH5T7acAAIxct
FcXH5TqagAAHc59
FcXH5TyagAISQ9b
FcXQeBdaMAYgzqj
FcXH5TzaUAExl3d
FcXuCN0agAEHGrF
FcXuCN1aMAMFCuE
FcXuCNqaQAEeAlb
FcXuCNuacAQPpsd
FcXzONbaIAE75fD
FcXzONdaAAABKO1
FcXzONeaMAAXuNf
FcXzxdaaUAALKUJ
FcXzONpaUAEXd5q
FcXzxddaQAE3f09
FcXzxdjakAAGshC
FcXzxdZaIAEvwXN
FcY_hO3agAE9lW_
FcY-75HaQAMdC0l
FcY-GnXagAEtZ0G
FcMuZrxaUAAROHK FcMuZrwaUAALiYf FcMuZrwagAE8cBb FcMuZr5acAYbhbd FcMvuPragAA7vEg FcMvuPsacAA39ac FcMvuPtaIAAc7bG FcMvuPuaUAARqiK FcNFt5JacAMcWP7 FcNA6gIagAAqwLY FcNFt5KaIAAcIdj FcNFt5YacAE82kF FcNFt5UaUAEaMTQ FcNG9O2aUAACGQp FcRn_WeaAAAnPmv FcRn_WeaQAMRUHV FcRn_WpacAAGOZu FcRnOd5aAAI-35Q FcRn_WqakAAMGyw FcRnOd-aMAM4AD9 FcRnOeBaAAA-OZE FcRnOd-aUAAFjX3 FcRpKckagAIB5B2 FcRpKcsaAAAtYNs FcRpKcnaMAEst3r FcRpKcxaIAUhDtL FcR2Z0iaQAAZNbz FcRu5GkaUAAU7QV FcRu5GlaUAAG-pW FcRu5GmaMAAjzab FcRu5GnaMAAi4-F FcRwRR3aMAAY71s FcRwRRpaUAA_ljI FcRwRRqaMAAnsTV FcRwRRzaAAAuFGp FcSgft9aQAAnGWc FcSSwAgacAASwf_ FcSSwAUaMAA1tZR FcSSwAVaAAAvOPX FcSSwAWaIAAvnQM FcSTdEEaAAAnsED FcSTdEMagAIWaVj FcSTdEQaIAE_Obd FcSVwDpaUAABjHH FcSTdERaUAATL7O FcSVwDracAIQe7r FcSVwDraUAMdacC FcSVwDraMAA7b-M FcX4hUpacAEPyl7 FcX4hUracAEpop3 FcX4hUjaIAE9kuq FcX4hUyagAAyPtr FcX4kJhaIAARg2A FcX4kJgaUAAfgrk FcX4kMFaMAMfL49 FcXbd2waQAAlPuX FcX4kMGaQAESpX0 FcXJ5QIakAArmhR FcXJ5QNaAAAl0oA FcXJ5QKaAAIQOMO FcXJ5QFaAAAx7ks FcXGG0caUAAN3M4 FcXGG0haUAAETfR FcXGG0maIAEPbHV FcXGG0zaMAIv0em FcXH5T7acAAIxct FcXH5TqagAAHc59 FcXH5TyagAISQ9b FcXQeBdaMAYgzqj FcXH5TzaUAExl3d FcXuCN0agAEHGrF FcXuCN1aMAMFCuE FcXuCNqaQAEeAlb FcXuCNuacAQPpsd FcXzONbaIAE75fD FcXzONdaAAABKO1 FcXzONeaMAAXuNf FcXzxdaaUAALKUJ FcXzONpaUAEXd5q FcXzxddaQAE3f09 FcXzxdjakAAGshC FcXzxdZaIAEvwXN FcY_hO3agAE9lW_ FcY-75HaQAMdC0l FcY-GnXagAEtZ0G

สามารถร่วมประมูลได้ทาง www.praew.com/praewcharity2022stars ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 ก.ย. 65