พี่จินา เข้ารับพิธีประสาทปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เข้ารับพิธีประสาทปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ผ่านมา โดยมีคุณพ่อวัฒนา โอสถศิลป์ พร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร และผู้บริหารจีดีเอช จิระ มะลิกุล, ยงยุทธ ทองกองทุน,วิชชพัชร์ โกจิ๋ว,สุวิมล เตชะสุปินัน, ปรียาวรรณ สิริทรัพย์ทวี ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดี

IMG_1438
IMG_1472
IMG_1614
IMG_1643
IMG_6071
IMG_6107
IMG_6113
IMG_6172
IMG_6242
IMG_6270
IMG_6300
IMG_6400
IMG_6479
IMG_6402
IMG_6490
IMG_6601
IMG_6588
IMG_1438 IMG_1472 IMG_1614 IMG_1643 IMG_6071 IMG_6107 IMG_6113 IMG_6172 IMG_6242 IMG_6270 IMG_6300 IMG_6400 IMG_6479 IMG_6402 IMG_6490 IMG_6601 IMG_6588