สมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ จัดโครงการ โค้ชจิตอาสา “Fempower โค้ชนี้เพื่อเธอ” เสริมพลังผู้หญิง ก้าวข้ามวิกฤตโควิด

“เพราะผู้หญิง คือ อีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม!”

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางสมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพ (ICF Bangkok Charter Chapter) จัดโครงการโค้ชจิตอาสาโดยเป็นการรวมพลังของโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการโค้ชจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation/ICF) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนพลังผู้หญิงในสังคมให้ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายจากผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤตโควิด-19

คุณยอด ประธาน ICF กล่าวว่า  “มีสุภาพสตรีจำนวนมากที่ต้องรับภาระรับผิดชอบหลายเรื่อง คือ เช่นทั้งงานนอกบ้านและในบ้าน ต้องใช้ความเข้มแข็ง อดทนและเสียสละอย่างมากและยิ่งช่วงเวลาเช่นนี้ จึงอาจทำให้ไม่มีเวลาหันมาดูแลตัวเอง”

ทาง ICF Bangkok มีพันธะที่จะทำให้การโค้ชเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนคนในสังคมให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ จึงมีการรวบรวมกลุ่มโค้ชมืออาชีพของ ICF ออกทำหน้าที่ให้บริการกลุ่ม working women นี้โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ICF Bangkok ยังหวังว่าการอาสาทำหน้าที่ของโค้ชอาชีพในครั้งนี้ จะจุดประกายให้คนในสังคม องค์กรต่างๆ หันมาช่วยกันดูแลปรับเปลี่ยนในหลายๆ เรื่อง เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างพลังให้สุภาพสตรี

คุณหงส์หยก (Social Impact Director) ประธานกรรมการบริหารโครงการ เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจว่า เธอได้เห็นผู้หญิงบางคนต้องต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเอง มาเป็นทั้งผู้หญิงทำงาน คุณแม่ และคุณครู เพราะลูกต้องเรียน ออนไลน์อยู่ที่บ้าน” เป็นสาเหตุทำให้ “เธอ” หมดพลัง หมดกำลังใจจนไม่สามารถมองเห็นศักยภาพที่เคยมีอยู่ในตัวเอง เราอยากให้ผู้หญิงกลับมาเข้มแข็ง และสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปให้ได้”

ด้าน ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข รองประธานสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ และที่ปรึกษาโครงการครั้งนี้ กล่าวว่าเราจัดโครงการนี้ขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนให้โค้ช ICF นำทักษะการโค้ชชิ่งที่เป็นไปหลักที่กำหนดโดย ICF มาช่วยเหลือสังคม เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับการโค้ชจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มองเห็นศักยภาพของตนเอง มีพลังใจ ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า วางแผนและลงมือทำได้ตามที่ตั้งใจ” และนอกจากจะได้ส่งมอบประสบการณ์การโค้ชจากโค้ช ICF แล้วยังทำให้สังคมเข้าใจคำว่าโค้ชชิ่งและโค้ชได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย”

คุณรมิดา Marketing Director ของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “FEMPOWER โค้ชนี้เพื่อเธอ” เพื่อช่วยเหลือและเสริมพลังผู้หญิงในสังคม ได้รับการสนับสนุน โดย โค้ชมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ หรือ ICF มาเป็นโค้ชให้ในโครงการนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างเดือนเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 นอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมในยุควิกฤตแล้ว ยังเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษ วันสตรีสากล, วันแม่สากล และวันแม่แห่งชาติ ที่ผ่านมาโครงการนี้ได้รับการตอบรับดี มองว่าน่าจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่ทาง ICF Bangkok Charter Chapter ทำต่อเนื่องได้ทุกปีอีกด้วย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊ค : ICFCoachBangkokChapter