แฟนคลับ #SingtoPrachaya ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อฉลองจบการศึกษาให้ สิงโต ปราชญา

“สิงโต ปราชญา” สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพงานนี้มีแฟนคลับจาก ไทย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินเดียและอีกหลายประเทศร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับน้องๆ อนาคตของชาติ  ซึ่งเหมือนกับความตั้งใจของ สิงโต ปราชญา

โดยได้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียน 1 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียนสร้างมุมหนังสือเพิ่มเติมความรู้  และนำสิ่งของอุปโภคและบริโภคไปมอบให้กับทางโรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี