ไอคอนสยาม ยืนยันผลตรวจเชิงรุกกว่า 238 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ตามที่ไอคอนสยามได้ให้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ  โดยประสานงานเชิงรุกในการส่งพนักงานไอคอนสยามและร้านค้าจำนวน 238 คนรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา และได้รับการยืนยันผลว่าไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19  ชี้เป็นผลจากมาตรการเฝ้าระวังที่ทำเข้มข้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นความร่วมมือที่ดียิ่งระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการป้องกันการแพร่ระบาด

คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ว่า ขณะนี้ ได้รับแจ้งผลการตรวจจากศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วว่า ยืนยันไม่พบพนักงานไอคอนสยามและร้านค้าติดเชื้อโควิด -19 เลย นับเป็นความสำเร็จของความร่วมมืออย่างดียิ่งของภาครัฐและเอกชนในการควบคุม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

“ไอคอนสยามให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของท่านลูกค้าและพนักงาน  มีการประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขของภาครัฐอย่างใกล้ชิด เราปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เช่น มาตรการพื้นฐานสำหรับลูกค้าที่ต้องปฏิบัติ ทั้งการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไทยชนะ การวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดจุดสัมผัสภายในศูนย์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มเติมมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันล่วงหน้า เช่น ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเชิงรุกหลังศูนย์ฯปิดบริการเป็นประจำทุกคืนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการระบาด และเมื่อวันที่ 25-26 มกราคมที่ผ่านมา ได้ยกระดับการทำความสะอาดกว่า 13 ชั่วโมง เพื่อทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสอย่างเข้มข้นทั่วทั้งศูนย์การค้า”

นายสุพจน์ กล่าวต่อไปว่า “ไอคอนสยามเล็งเห็นถึงความกังวลใจของผู้บริโภค เราเข้าใจและจะทำทุกอย่างให้ท่านลูกค้ามีความสบายใจและมั่นใจยิ่งๆ ขึ้น ดังนั้น เราจะยกระดับมาตรการของเราเองเพิ่มขึ้นไปอีก โดยจะจับมือกับร้านค้าผู้เช่าทั้งหมดภายในศูนย์ จัด SUPER BIG CLEANING DAY  โดยจะปิดบริการชั่วคราว 1 วัน คือ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อใช้เวลา 24 ช.ม. ในการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทั่วทั้งศูนย์การค้าและร้านค้าทั้งหมดอีกครั้ง”

นายสุพจน์ กล่าวต่อไปว่า “ไอคอนสยามหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จในมาตรการป้องกันเชิงรุกของศูนย์ จะเป็นต้นแบบนำร่องของภาคเอกชนที่จะให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับภาครัฐในการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันล่วงหน้า ดังนั้นขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่า ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเต็มที่อย่างดีที่สุด ร้านค้าและพนักงานทุกคนมีความตระหนัก และทุ่มเทอย่างยิ่งที่จะร่วมกันดำเนินทุกวิธีการเพื่อให้บริการทุกท่านอย่างปลอดภัย  และเรามิได้หยุดพัฒนาการบริการเพียงเท่านี้ เรายืนหยัดที่จะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดต่อไป และดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้การสนับสนุนร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ชาวไทยและพวกเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด”