กสอ. เปิดเวที Thai Designer Academy เฟ้นหาดีไซน์เนอร์คลื่นลูกใหม่ต่อเนื่องปีที่ 5 ผลักดันศักยภาพนักออกแบบไทยไปสู่สากล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักออกแบบคลื่นลูกใหม่ จัดกิจกรรม Thai Designer Academy 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 หลังประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายดีไซน์เนอร์มาแล้วกว่า 4 รุ่น

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล  ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กิจกรรม “เสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy หรือ Thai Designer Academy 2021 : TDA 5” เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทยให้มีโอกาสและต่อยอดธุรกิจ ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว หลังประสบความสำเร็จในการ สร้างเครือข่ายนักออกแบบรุ่นใหม่มาแล้วกว่า 200 คน ใน 4 รุ่นที่ผ่านมาและในแต่ละรุ่นสามารถขับเคลื่อนผลงานหลากหลายแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท และมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อเตรียมพร้อมในการออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ จำนวน 50 คอลเลคชั่น ซึ่งปีนี้นักออกแบบจะได้อวดผลงานภายใต้แนวคิด (Concept) “The Sense of Silk : Ready to wear, Ready to world” การผลิตชุดต้นแบบโดยการใช้ผ้าไหมไทยมาสร้างจิตวิญญาณของความเป็นไทยในชุดที่สามารถนำมาสวมใส่ได้ทุกวันและผลักดันให้ผ้าไหมก้าวไกลในระดับสากล

โดยตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนของกิจกรรม ดีไซน์เนอร์ทั้ง 50 ท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

 1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Designer Business) ภายใต้แนวคิดที่เน้นความสร้างสรรค์ (Creative) ในทุกด้าน ทุกองค์ประกอบของการออกแบบและการตลาดครบวงจรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเน้นทั้งเรื่อง Design, Material & Marketing ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่น อาทิ คุณบัญชา ชูดวง อาจารย์พิเศษด้านแฟชั่นดีไซน์ และ Style Director, คุณณัฐพัทธ์ วงษ์เหรียญทอง Online Marketing Specialist,
  คุณทเนศ บุญประสาน ดีไซเนอร์ เจ้าของแบรนด์ Olanor, คุณพิสิฐ จงนรังสิน จาก Tube Gallery,
  คุณปวริศา เพ็ญชาติ เจ้าของแบรนด์ PAVA กระเป๋าสุดเก๋จากผ้าไหมไทย
 2. กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ (Designer Field Trip) “ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร” แหล่งเรียนรู้เรื่องราวของผ้าไหม เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการออกแบบผลิตสินค้า เสริมด้วยกิจกรรม
  การเชื่อมโยงเครือข่ายนักออกแบบ “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” (Networking) พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ TDA 1-4 สู่รุ่นน้อง TDA 5
 3. กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ให้กับนักออกแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 50 คน
  กับผู้ค้าในวงการแฟชั่น ทั้งช่องทางการขายบนห้างสรรพสินค้า และ online platform เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและการขยายช่องทางธุรกิจให้แก่นักออกแบบ
 4. นักออกแบบทั้ง 50 แบรนด์ ได้นำผลงานของตนเองมาจัดทำ look book โดยนางแบบและนายแบบชั้นนำ
 5. กิจกรรมการมอบโล่รางวัลให้กับนักออกแบบผู้ชนะ จำนวน 3 แบรนด์ ที่จะกลายเป็นหนึ่งพลังสำคัญในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยต่อไปในอนาคต พร้อมมอบโอกาสให้แก่นักออกแบบผู้ชนะทั้ง 3 แบรนด์ ไปสู่การขายผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ

ติดตามกิจกรรมดีๆ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่นักออกแบบไทยและผู้สนใจไม่ควรพลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ www.thai-idc.com และ www.facebook.com/ThaiDesignerAcademy/