มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดงานวิ่งการกุศลวิถีใหม่ ‘RMHC Virtual Run for Kids 2020’

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ชวนวิ่งด้วยใจ ให้ความรัก เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว กับกิจกรรมวิ่งการกุศล ‘RMHC Virtual Run for Kids 2020’ สัมผัสประสบการณ์วิ่งรูปแบบใหม่ สนุกไปกับการวิ่งเสมือนจริง สามารถกำหนดวัน เวลา สถานที่ และสะสมระยะทางได้ด้วยตนเอง ผ่านการบันทึกผลด้วยนาฬิกา หรือ Application หรือบนลู่วิ่งไฟฟ้า สะดวก ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค  โควิด-19 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องจาก RMHC Mini Marathon Run for Kids ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี รายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่าน 3 โครงการหลักของมูลนิธิฯ ได้แก่

  1. โครงการบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ให้บริการที่พักชั่วคราว แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กขั้นวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถให้บริการครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้สูงสุด 58,400 เตียงต่อปี ให้บริการไปแล้วมากกว่า 22,000 คน
  2. หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ภายใต้โครงการ ’สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เฉลี่ยปีละ 6,600 คน ให้บริการตรวจรักษาฟันไปแล้วมากกว่า 34,000 คน
  3. โครงการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการเด็ก ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐและสถานสงเคราะห์เด็ก ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 36 ห้องทั่วประเทศ ให้บริการผู้ป่วยเด็กเฉลี่ย 340,000 คนต่อปี

ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมแข่งขันวิ่งการกุศลได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ระยะทาง 10 กิโลเมตร สมัครบริจาค 500 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว, E-BIB, คูปองสิทธิพิเศษจากแมคโดนัลด์จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท พร้อมรับเหรียญที่ระลึกและ E- Certificate เมื่อส่งผลครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
  2. ระยะทาง 5 กิโลเมตร สมัครบริจาค 500 บาท ได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว, E-BIB, คูปองสิทธิพิเศษจากแมคโดนัลด์จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่ามากกว่า 500 บาท พร้อมรับเหรียญที่ระลึก และ E- Certificate เมื่อส่งผลครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
  3. บริจาคสนับสนุนโครงการของมูลนิธิฯ โดยไม่ร่วมวิ่ง 400 บาท จะได้รับเสื้อวิ่งที่ระลึก 1 ตัว พร้อมรับคูปองสิทธิพิเศษจากแมคโดนัลด์จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่ามากกว่า 500 บาท

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลวิ่งผ่านทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เมื่อทีมงานตรวจสอบการส่งผลวิ่งเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะจัดส่งของที่ระลึกตามเงื่อนไขการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถสมัครได้ที่ https://www.runlah.com/events/rmhc20 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.facebook.com/rmhcthailand  สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อทีมรันลา โทร. 081-818-6155

 การวิ่งเสมือนจริง หรือ Virtual Run

กิจกรรมการวิ่งที่นักวิ่ง สามารถสะสมระยะวิ่ง หรือ วิ่งเก็บระยะทางไปเรื่อย ๆ “เวลาไหนก็ได้ในวันที่กำหนด”  ใน “เส้นทางที่นักวิ่งเป็นคนกำหนดเอง” โดยการวิ่งแต่ละครั้งจะมีระยะที่กำหนด และ เงื่อนไขตามกิจกรรมนั้น ๆ  นักวิ่งสามารถเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน หรือ สมาร์ทวอช ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลการวิ่ง และเมื่อสะสมระยะวิ่ง หรือ วิ่งเก็บระยะทางจนครบกำหนดแล้ว ให้นักวิ่งทำการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบหลักฐาน และรอรับของรางวัล และ/หรือ ของที่ระลึกจากผู้จัดงานตามวันที่กำหนด