กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 เดินหน้าต่อเนื่อง มอบเครื่อง CT Scan พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 19 ล้านบาท เสริมเกราะป้องกันโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

กองทุน มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19นำโดยคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มมิตรผล ร่วมส่งมอบเครื่อง CT Scan NeuViz 128 จำนวน 1 เครื่อง ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ภายใน 10 วินาที ทำให้สามารถรองรับการตรวจผู้ป่วยได้มากถึงวันละ 400 ราย พร้อมปรับปรุงห้องตรวจ CT-Scan ภายในโรงพยาบาล และยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศ จำนวน 2 เครื่อง, หน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น, ชุด PPE 500 ชุด มูลค่ารวม 19 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมเกราะป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมสู้ศึกวิกฤติ COVID-19 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ที่ 4 จากซ้าย) รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น (ที่ 3 จากซ้าย) รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 5 จากขวา) และรศ.พญ.ปรารถนา เชาวน์ชื่น หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 4 จากขวา) เป็นผู้ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับเครื่อง CT Scan NeuViz 128 ที่กลุ่มมิตรผลได้จัดหาและนำเข้ามาอย่างเร่งด่วนทางเครื่องบินเพื่อให้ทันต่อการใช้งานนั้น เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีระบบ Software Ai ที่จะช่วยเพิ่มความละเอียดในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้อย่างชัดเจน ผ่านภาพเอกซเรย์บริเวณหน้าอก ที่จะสามารถระบุถึงสภาวะการติดเชื้อของปอดในผู้ป่วย จึงช่วยให้การตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน กองทุนมิตรผล-บ้านปู ได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมมูลค่าแล้ว 200 ล้านบาท และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขกว่า 100 แห่ง ทั่วประเทศ