“อัลลี่” ส่งต่อความห่วงใย บริจาคเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการ ALI 9 FOR 1 Generous Society

นางรติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และ นายปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา ผู้ร่วมก่อตั้ง ALI Natural Living (อัลลี่) นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แครี่ มี พลัส จากโครงการ อัลลี่ ไนน์ ฟอร์ วัน เจเนอรัส โซไซตี้ (ALI 9 FOR 1 Generous Society) เก้าเพื่อหนึ่งสู่สังคม ที่มีผู้ร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการจนสามารถนำมาแบ่งปันให้กับผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูง อายุ บ้านบางแค โดยมี นางธนวรรณ งามเลิศศิริชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้