“เก่ง วงเฟลม ฟาดเคราะห์ส่งท้ายปี”

ถือว่าฟาดเคราะห์…